CREATIVE PROJECT – “SUNK”

Produced by 102 Production​ | Photgrapher: Phan Vo​ | Styist/Art Direction: Uyên Bùi | Model: Trang Pham | ​MUA: Quân Hoàng Nguyễn | ​Fashion: Môi Điên by Tom Trandt​ / Mi Dupz by My Nguyen Kieu Dinh​